شماره جاری: دوره 2، شماره 1، مقالات علمی ترویجی، تابستان 1398، صفحه 1-85 
2. ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه‌های جنوب استان کرمان

صفحه 1-8

اسماعیل مقبلی دامنه؛ احمد آئین؛ معین مختاری ستائی


3. معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای

صفحه 9-21

محمد زارع مهرجردی؛ احمد رضا اخوتیان اردکانی؛ فرهاد دهقانی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات علمی ترویجی