بیماری کپک خاکستری خیار گلخانه ای

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

چکیده

محصولات گلخانه‌ای در جنوب استان کرمان دارای اهمیت خاصی است. طی بازدید‌هائیکه از گلخانه‌ها بعمل آمد نوعی پوسیدگی میوه و ساقه خیار مشاهده شد. آلودگی از قسمت گلگاه شروع و به سمت دم میوه پیشرفت می نماید. میوه-های آلوده سپس نرم و آب زده شده و در مرز پیشرفت بیماری علائم زردی مشاهده می‌شود. سطح بافت آلوده از نوعی کپک خاکستری رنگ پوشیده شده و پس از مدتی اسکلرت‌های قارچ به اشکال گرد تا بیضوی یا نا منظم، سیاهرنگ، به اندازه های متفاوت (3 تا 15 میلی متر) روی سطح آلوده تشکیل گردید. علائم روی ساقه و دمبرگ خیار نیز مشاهده شد. بافت آلوده پس از ضدعفونی ، روی محیط پی دی آ کشت و جدایه‌ها خالص گردید. پرگنه قارچ به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای با ریسه‌های ضخیم و به قطر 5/7-5 میکرومتر دیده شد. پس از گذشت 25 تا30 روز اسکلرت‌ها روی محیط کشت به رنگ سیاه و به قطر 5/0 تا 4 میلی متر تشکیل گردید. کنیدی‌ها بیضوی ، شفاف و بی رنگ تا قهوه ای به اندازه 5/17-7 × 10-5 میکرومتر روی کنیدیوفورهای بلند و کشیده بطول 5/1-1 میلیمتر و به قطر 15-5/7 میکرومتر ، منشعب و غالبا دارای یک پایه صاف بودند. بیماریزایی جدایه‌ها با ریختن یک میلی‌لیتر سوسپانسیون106 اسپور در میلی‌لیتر روی میوه خیار و ایجاد زخم انجام گردید. شاهد با آب مایه زنی شد. عامل بیماری قارچ Botrytis cinerea تشخیص داده شد. در منطقه جیرفت، این قارچ از خیار، توت فرنگی، فلفل، بادمجان، و گوجه فرنگی جدا‌سازی و شناسایی گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات