کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی با استفاده از سموم شیمیایی و حشرات مفید

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی ، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

چکیده
گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم گلخانه‌های کشور می‌باشد و نقش مهمی در اقتصاد گلخانه‌داران ایفا می کند. یکی از عوامل مهم محدود کننده تولید این محصول، آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی است که اخیرا وارد کشور شده است. یکی از متداول‌ترین روش های کنترل این آفت، کنترل شیمیایی می باشد. که به دلیل نحوه تغذیه لاروها چندان موفق نبوده است. لذا با توجه به تازه‌ خوری گوجه فرنگی لازم است از سموم کم خطر در کنار عوامل کنترل بیولوژیک استفاده شود. امامکتین بنزوات، اسپینوساد، ایندوکساکارب و فلوبندیامید سموم رایجی هستند که در گلخانه‌ها جهت کنترل این آفت استفاده می-شوند. با توجه به اینکه این آفت قدرت تولید مثلی بالایی داشته و در برابر سموم مقاوم می‌شود لذا با انتخاب یک حشره‌کش مناسب و کم دوام و کاربرد صحیح دشمنان طبیعی موثر مانند زنبورهای پارازیتوئید تخم تریکوگراما، می‌توان شب پره مینوز گوجه فرنگی را کنترل نمود و عملکرد محصول را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات