عوامل ایجاد فساد و راهکارهای کاهش ضایعات پس از برداشت در محصولات گلخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

چکیده

امروزه افزایش عمر انبارمانی محصولات گلخانه ای باهدف کاهش ضایعات پس از برداشت، یکی از چالش‌های بخش کشاورزی محسوب می‌شود. طول عمر کوتاه این محصولات، به دلیل سرعت تنفس بالا عامل محدودکننده مهمی در حفظ و ماندگاری بیشتر آن‌هاست. ضایعات پس از برداشت این محصولات به دلیل آسیب‌های مکانیکی، فیزیولوژیکی و محیطی و فساد آن‌ها به‌وسیله عوامل میکروبی و بیولوژیکی بروز می‌کند. فساد پس از برداشت به‌شدت تحت تأثیر عملیات قبل و پس از برداشت محصول نظیر مدیریت تغذیه، نحوه برداشت و زمان برداشت، آسیب‌های مکانیکی، فیزیولوژیکی، محیطی و عوامل میکروبی و بیولوژیکی قرار دارد. مدیریت قبل از برداشت، برداشت صحیح محصول، دما، رطوبت، اتمسفر، نوع و جنس ظرف بسته‌بندی از عوامل مؤثر بر کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری سبزی‌ها بشمار می‌آیند. بسته‌بندی مناسب از طریق کنترل عوامل ایجاد فساد در محصول، سبب افزایش انبارمانی و ماندگاری محصول تا زمان مصرف می‌شود. در این مقاله تلاش شده است تا با معرفی عوامل ایجاد فساد قبل و بعد از برداشت، راهکارهایی جهت کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات گلخانه‌ای ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات