اهداف و چشم انداز

اهداف:

1. انتقال یافته های تحقیقاتی، دانش فنی، تجربیات علمی و پیامهای ترویجی به جامعه بهره برداران، مروجان و کارشناسان.

2. آشنا سازی کشاورزان گلخانه دار با روش­ها، تجهیزات و فرایندهای جدید کاشت، داشت، برداشت و بازرگانی سبزی­ های گلخانه ای به زبان ساده.

3. ارتقاء سطح اطلاعات و اگاهی بهره ­برداران، مروجان و کارشناسان.