تماس با ما

آدرس: جنوب استان کرمان - شهرستان جیرفت - دهستان علی آباد  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

صندوق پستی 115-78615            تلفن: 03443346252  -  03443346005        نمابر: 03443346263 

پست الکترونیکی:ghv@areeo.ac.ir


CAPTCHA Image