کنه سیکلامن Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae) آفت جدید گلخانه‌های توت فرنگی جنوب استان کرمان

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمتن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

کنه سیکلامن Phytonemus pallidus یکی از آفات بسیار مهم تعداد زیادی از محصولات گلخانه‌ای، زینتی و زراعی است، که به تازگی در استان‌های کردستان و جنوب کرمان از مزارع و گلخانه‌های توت فرنگی مشاهده و گزارش شده است. طی سال زراعی 96 - 1395 این آفت به سرعت در بیشتر گلخانه‌های توت فرنگی جیرفت گسترش یافته و خسارت قابل توجهی به بار آورده است. این آفت کنه کوچکی است که در مرحله بلوغ به طول حدود 25/0 میلی‌متر، متمایل به زرد و در مراحل نابالغ به طول حدود 1/0 میلی‌متر و به رنگ سفید مات است. این کنه سازگار با شرایط رطوبت بالا و دمای متعادل بوده، به خصوص آفت خزانه‌های توت فرنگی و کشت‌های پاییزه محسوب می‌شود و به برگ، گل و میوه توت فرنگی خسارت می‌زند. بدشکلی، پیچیدگی، برنزه و قهوه‌ای شدن برگ‌ها، کوتولگی بوته‌ها و از بین رفتن گل‌ها و میوه‌ها از علائم خسارت این آفت است. با توجه به انتقال این آفت از طریق نشاهای آلوده، استفاده از نشای سالم، ضد عفونی نشاها و استولون‌ها با آب گرم و کاربرد کنه‌کش‌هایی نظیر آبامکتین و پیریدابن با حجم محلول بالا از مهم‌ترین روش‌های کنترل خسارت این آفت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات